Wadden Sea Organ Competition

Wadden Sea Organ Competition

Wadden Sea Organ Competition

DOKUMENTATION og AFRAPPORTERING

Etablering af en international orgelkonkurrence i vadehavsregionen.

Målet er at skabe et kunstnerisk fyrtårn med en stærk, lokal forankring. Et fyrtårn, som vil udgøre en væsentlig drivkraft i forhold til flere aspekter inden for orgelmusikken i Danmark og samtidig aktivt medvirke til en kulturel branding af vadehavsregionen.

Konkurrencen vil være åben for organister af alle nationaliteter under 35 år. Max. 24 deltagere udvælges fra ansøgerfeltet. En betragtelig præmiesum sikrer international bevågenhed og tiltrækning af de største talenter.

Konkurrencen vil fokusere på komponister og organister, som regionen har fostret eller huset, heriblandt Peter Møller, Jesper Madsen samt Rued Langgaard. Desuden vil vadehavsregionens kirker og de (by-)miljøer, som de befinder sig i, blive et væsentligt omdrejningspunkt for aktiviteterne.

For at sikre langtidseffekterne af projektet indtænkes forskellige formidlingsmæssige og pædagogiske dimensioner rettet mod børn og unge med henblik på at understøtte den musikalske fødekæde, udvikle den kunstneriske bevidsthed og styrke de generelle kulturelle kompetencer.

Projektperiode: 2017.