VORES FORESTILLINGER - nye metoder til at bruge drama og billedkunst i små børns hverdag

VORES FORESTILLINGER - nye metoder til at bruge drama og billedkunst i små børns hverdag

VORES FORESTILLINGER - nye metoder til at bruge drama og billedkunst i små børns hverdag

MANUAL til brug i DAGTILBUD

Se en lille film fra projektet

Invitation til en teateroplevelse for alle daginstitutioner i vadehavsområdet fra den 11.-20. januar 2017.

Pressemeddelelse, november 2016

Udvikling af nye metoder til at inddrage billedkunst og drama i dagtilbuddenes hverdag og læreplaner og dermed gennem kunsten opkvalificere de aktiviteter, der allerede foregår.

Projektet vil basere sig på og videreudvikle metoden Tranzart, hvor der i mødet mellem to kunstarter opstår noget, der er større end de to tilsammen.

Tranzart som metode er udviklet af Esbjerg Kunstmuseum og Syddansk Musikkonservatorium i fællesskab og har i udgangspunktet koncentreret sig om krydsfeltet mellem billedkunst og musik.

Med VORES FORESTILLINGER undersøges for første gang, hvad der sker i krydsfeltet mellem billedkunst og drama, og hvordan Tranzart-metoden kan samtænkes med dagtilbuddenes læreplaner i en gensidig udviklingsproces mellem pædagoger, professionelle kunstnere og museets kunstfaglige personale.

Projektet forventes at skabe grobund og tradition for et stærkt efterfølgende samarbejde på tværs af institutioner og kunstarter.

Projektperiode: 2016-2017.