VIBRANDING

VIBRANDING

VIBRANDING

Et processuelt samarbejdende bestillingsværk med Esbjerg Ensemble og kulturskoleelever fra vadehavsområdet.

Komponisten Hanne Tofte Jespersen leder en proces, hvor kulturskoleelever fra talentlinjer og Esbjerg Ensemblets musikere er med til at udvikle et værk, som er knyttet til bestemte geografiske steder i vadehavsområdet.

Projektet tager som værk direkte udgangspunkt i to udvalgte geografiske kerneområder (lokaliteter) i vadehavsregionen. Professionelle og talentelever blandes i grupper og deltager sammen med komponisten i en vandring af 60-75 minutters varighed. Vandringen har følgende fokus og metode: opmærksomhed skærpes gennem at iagttage og lytte; fotos tages af centrale steder; intuitiv sang, hvor opdukkende motiver optages, så de kan tjene som materiale til komposition; spontane ytringer og affødte tanker skrives ned, så de kan omformes til sangtekst/reciteret tekst. Billeder, noter og optagelser udgør materiale til efterfølgende workshopsession, hvor motiver fra vandring bearbejdes gennem toning og instrumental improvisation. Fotos gennemses; indtryk og iagttagelser nedfældes i ord sammen med fotokommentarer.

Hanne Tofte Jespersen skriver i en folkemusikalsk tradition. Projektets æstetiske dimension er at knytte båndene mellem den klassiske musik og dens rødder - den folkemusikalske åre - nærmere sammen.

Esbjerg Ensemble, som i sæsonen 2017-18 fejrer sit 50-års jubilæum, ønsker at markere dette ved at udvikle et markant og unikt værk, der knytter ensemblet til vadehavsområdet gennem et samarbejde med vækstlaget af elever fra kulturskolen og med en musikalsk ramme, som taler både det klassiske og det mere folkelige-personlige sprog.

Projektet inviterer børn ved talentlinjerne til at bidrage aktivt til værkets grundmateriale, ligesom de er udøvende, når resultatet står klart. Rollen for Esbjerg Ensemble’s musikere er at understøtte, spille med og forløse børnenes musikalske idéer.

Værket udvikles igennem en dialektisk proces mellem børn, professionelle musikere, et specifikt fysisk område og en komponist. Børnene igangsætter og skaber kernen i materialet, som så gennemkomponeres af Hanne Tofte Jespersen. Når værket er færdigt, er børnene performere i stykket og vil kunne genkende flere af de strofer og temaer, som de selv har skabt igennem de første vandringer til kerneområderne.

De deltagende børn og unge vil opleve at spille sammen med professionelle musikere i et værk, som de sammen har frembragt, og finde deres egne stemmer i denne konstellation. De vil opleve at fremføre noget på deres instrument, som er anderledes end det, de tidligere har prøvet – skabt specielt med og til dem, i lokale rammer.

Projektet får desuden et tværkunstnerisk tilsnit gennem samarbejde med BKG-elever. Fotomateriale og kommentarer fra processen gives til BGK-eleverne med henblik på skabelse af et tilhørende billedværk, som udvikles parallelt med de musikalske workshops og bliver stående som visuelle spor for eftertiden.

Værket uropføres i februar 2018 i forbindelse med fejringen af 50-års jubilæet for Esbjerg Ensemble.

Værket fremføres to gange ved hver koncert med interaktion med publikum, hvor der fortælles om værk og proces. Billedværket udstilles/projiceres på koncertstedet. Publikum inviteres til at ”gå turen” før eller efter koncerten.

Projektperiode: 2017.