Vervad: FN’s verdensmål i børnehøjde, udtrykt gennem musik og kunst. Inspireret af naturen og kulturen omkring Vadehavet

Vervad: FN’s verdensmål i børnehøjde, udtrykt gennem musik og kunst. Inspireret af naturen og kulturen omkring Vadehavet

Vervad: FN’s verdensmål i børnehøjde, udtrykt gennem musik og kunst. Inspireret af naturen og kulturen omkring Vadehavet

Et projekt, der gennem Vadehavets natur, kultur og historie vil formidle FN’s 17 verdensmål. Projektet vil ved at sætte verdensmålene ind i Vadehavets kontekst skabe en dybere forståelse for, hvad verdensmålene handler om. Projektet er primært et undervisningsforløb for otte skoleklasser fra de fire kommuner, men også med og for lokalsamfundene langs vadehavskysten.

De 17 verdensmål kombineres med 17 lokaliteter i vadehavsområdets landskaber og bymiljøer. Lokaliteterne relaterer på forskellig vis til de konkrete mål, hvorved de noget abstrakte og storpolitiske mål gøres forståelige i en regional/lokal kontekst, både i en historisk og nutidig ramme. De enkelte forløb designes efter den samme skabelon, som anvendes på internetportalen www.mitvadehav.dk og lægges herefter ud her til fri afbenyttelse sammen med de mange andre ”opgaver”, sitet indeholder. Dermed kan skoleklasser efterfølgende bruge materialet eller dele af det.

Hver skoleklasse arbejder med sit eget verdensmål. I et samarbejde mellem lærere og lokale naturvejledere udvikles undervisningsforløb til hver klasse/verdensmål/lokalitet, ligesom en kunstner og en musiker knyttes sammen med de enkelte klasser. Forløbene er tværfaglige og indeholder elementer fra fag som dansk, historie, matematik og samfundsfag samt musik og billedkunst.

Klasserne arbejder, tilpasset det pågældende alderstrin, med de historiske og samfundsfaglige vinkler på de forskellige verdensmål med fokus på, hvordan man lokalt i vadehavsområdet har håndteret udfordringerne før og nu, og på hvordan man vil eller ville kunne håndtere målene i fremtiden. Projektansvarlig anfører, at ”Fattigdom, drikkevand, uddannelse, innovation, infrastruktur, bæredygtighed…alle verdensmål kan – næsten forbløffende let – vinkles lokalt i Vadehavsregionen.”

Ved siden af den boglige fordybelse arbejder klasserne kreativt med at skabe landart og skrive tekst til en sang. Begge værker relaterer til verdensmålet og lokaliteten/lokalsamfundet og udvikles i samarbejde med henholdsvis en kunstner og en komponist/musiker.

Landart-værket opføres på lokaliteten og kan være hurtigt forgængeligt eller stå i længere tid efter forløbet. Værkerne fotodokumenteres og anvendes i en trykt udgivelse samt på efterfølgende udstillinger på skolerne/lokale biblioteker.

Teksten til musikken forfattes af komponist og elever i fællesskab på grundlag af arbejdet med verdensmålet set med lokale briller. Sangen indspilles live ”on site” på den pågældende lokalitet i vadehavsområdets landskab/bymiljø. Livefremførelser af elevernes arbejder vil derfor kunne opleves 17 steder i området. Eventen videodokumenteres og præsenteres efterfølgende digitalt via en mobilapplikation.

Projektet formidles til offentligheden som en samlet oplevelse, der vil kunne fortælle om vadehavsområdets særlige karakter og forskelle mellem f.eks. nord og syd og mellem øer og fastland.

Periode: 2018-2019