Vadehavet i en kurv

Vadehavet i en kurv

Vadehavet i en kurv

Pressemeddelelse, oktober 2018 - SANKETUR LØRDAG DEN 20. OKTOBER 2018, KL. 10.

Udvikling af en kultur-naturtur langs Vadehavets kyst, hvor kulturlandskabet og maden er i fokus. På turene ”fortælles om naturen, landskabet og kulturen, og indsamles planter i de udleverede kurve. Turen sluttes af med, at man sammen fremstiller et måltid vadehavsmad som det kunne have stået på bondens bord i Hjemsted for 2000 år siden eller på møllerens disk for 200 år siden på Højer Mølle. Gennem forløbene og turene bliver deltagerne inspireret til at anvende de lokale vilde planter i deres egen madlavning. Turene er dermed både en genopdagelse og en fornyelse af en årtusinde lang vadehavstradition.”

Projektet vil fortælle om og vise sammenhæng mellem kultur og natur. Få Vadehavets brugere, skoleinstitutioner, lokale og turister til at kigge ned og ud. Ned i jorden og ud over landskabet. Projektet sætter fokus på sammenhængen mellem kultur og natur, landskab og levevis.

Projektet indeholder to formidlingstilbud rettet mod grundskolens mellemtrin (4.-6. klassetrin) og to åbne arrangementer.

Undervisningstilbuddene består dels af en kulturhistorisk gastronomisk tidsvandring udformet som en vandre- og sanketur langs udvalgte udsnit af Vadehavets kyst, og dels tilberedning af et måltid med anvendelse af de produkter og metoder, som man anvendte henholdsvis i jernalderen og i den førindustrielle landbrugskultur. Det ene tilbud retter sig mod oldtidens kulturlandskab og slutter med, at målgruppen i Hjemsted tilbereder et måltid mad, som det stod på middagsbordet i århundrederne efter Kristi Fødsel i landsbyen på Hjemsted Banke. Det andet tilbud har med udgangspunkt i Højer Mølle fokus på nyere tids kulturlandskab og 1800-1900-tallets landbrugsøkonomi.

Begge undervisningstilbud har fokus på vadehavsområdets levevilkår og deres sammenhæng med naturen, årets cyklus og naturbestemte traditioner, som det ses af måden, hvorpå man bygger, lever og spiser ved Vadehavet. Tilbuddene forløber over en undervisningsdag, maksimalt fire til fem timer. De offentlig arrangementer planlægges ligeledes at vare fire til fem timer.

Periode: 2018-2019