Vadehavet – Vikingernes hjem og spisekammer

Vadehavet - Vikingernes hjem og spisekammer

Vadehavet - Vikingernes hjem og spisekammer

Projektet indeholder udvikling og gennemførelse af et nyt skoletjenestetilbud i 2019, som derefter skal optages i vores faste skoletjenesteprogram. Med udgangspunkt i Hvidinggården fra år 980, som Ribe VikingeCenter har rekonstrueret efter arkæologiske fund ved Gl. Hviding, vil man formidle historien om vikingetidens mange store gårdanlæg ved Vadehavet, om menneskene der boede her og den blomstrende handel og kultur. Vi ønsker at formidle Vadehavets særegne kulturhistorie til grundskolens 4. – 7. klasser. I fortællingen om grundlaget for udviklingen af kulturen, kommer vi ind på landsskabstyper, naturressourcer, plante- og dyreliv, havet, søfart, vejr, samfundsklasser og familieforhold.

Undervisningsforløbet består af dialogbaseret rundvisning og rollespil med inddragende aktiviteter på Ribe VikingeCenter. I det levende miljø giver vi eleverne indsigt i Vadehavets betydning for livet i 900-tallet og sammenligner med de forhold, eleverne kender til i dag.

Ved udgangen af projektperioden er det vores klare mål, at vi har et nyt og levedygtigt undervisningsforløb, der bliver et fast tilbud i Ribe VikingeCenters Skoletjeneste. Efter projektperioden har klasser, som ikke har mulighed for at besøge Ribe VikingeCenter, mulighed for at prøve Live-cooking sessions. Via internettet og de sociale medier vil man kunne kommunikere direkte fra Hvidinggården og ind i klasselokalet til eleverne, give dem chancen for at stille spørgsmål og eventuelt også lave mad sideløbende med husfruen. De erfaringer, vi vil gøre os med udvikling og gennemførelse at dette nye undervisningstilbud, vil vi trække på ved planlægning af andre aktivitetsforløb og workshops til bl.a. børnefamilier i fremtiden.