Ung i Tønder og omegn

Ung i Tønder og omegn

Ung i Tønder og omegn

Projekt for unge indeholdende kulturarv, kulturelle udtryk, kunstneriske processor for og med unge samt tværfaglige udtryk på tværs af kunstgenrer.

Hvordan er det at være ung i Tønder? Hvilke historier gemmer egnen på fra fortiden? Kan fortidens rødder sætte de unges liv i et større perspektiv - også når det gælder tanker om fremtiden? Seks 9. klasser fra Tønder og omegn sætter drama, ord og billedkunst til deres tanker om, hvordan det er at bo i området. Et sted, der udefra set kan virke som langt væk fra alting, men som for andre kan være både verdens midtpunkt og udgangspunkt. I en række kreative processer får de unge indblik i og inspiration til at omforme deres tanker og idéer til kunstneriske udtryk. Projektet afsluttes med en offentlig forestilling.

Formålet er at øge de medvirkendes bevidsthed om de kulturelle og historiske rødder, som de er en del af i Tønder. Dette sker primært via kunstneriske og kreative processer, der giver unge redskaber til og erfaring med at turde skabe deres egen kunst og bruge deres kreativitet.

Startskuddet til projektet foregår på Kulturhuset i Tønder, hvor forfatteren Kristian Ditlev Jensen samt teatergruppen Contact fra Betty Nansen Teatret afholder oplæg og workshop om temaet.

Kristian Ditlev Jensen har for nylig skrevet en artikel om at flytte fra hovedstaden til Højer ved Tønder. Her beskriver han, hvordan han oplever Højer som et nyt udgangspunkt og midtpunkt for sit liv fremfor et liv i udkanten af alting. Kristian Ditlev Jensen tager udgangspunkt i sin bog om Sønderjylland og tanker vedr. debatten om Udkantsdanmark i det hele taget.

Teatergruppen Contact arbejder med de unges egne historier og tanker om at bo i det, som andre betegner som udkanten. Historierne bliver iscenesat i et samarbejde mellem de professionelle skuespillere og de medvirkende unge.

Opstarten danner grundlag for projektets videre forløb. De seks 9. klasser arbejder med at udtrykke deres tanker om emnet i en kunstnerisk proces. De bygger videre med redskaberne, som de har fået fra workshoppen med Contact, og de tanker, som Kristian Ditlev Jensens oplæg har plantet. Klasserne får inspiration på Tønder Museum, hvor de bliver introduceret til kulturarv og historie i Tønder og omegn.

Alle indtryk bliver til kunstneriske udtryk i den kreative proces – med vejledning fra Tønder Kulturskoles undervisere og professionelle kunstnere og formidlere.

Projektet afsluttes med en offentlig forestilling på Tønder Kulturhus, hvor alle udtryk kædes sammen til en helhed.