THIS IS THE SEA

THIS IS THE SEA

THIS IS THE SEA

Maleri af Karolin Kloppstech: Welle

Artikel af 11. juni 2017.

Et projekt med havet som tema, hvor nutidige kunstnere frit bearbejder ældre malerier.

10 internationale kunstnere fra Tyskland, Rusland, Italien, Tjekkiet samt René Holm fra Danmark deltager i udstillingen, hvor hver kunstner udarbejder en parafrase over et ældre maleri fra enten Ribe Kunstmuseum eller Fanø Kunstmuseum. Fra Ribe Kunstmuseum er udvalgt: Carl Frederik Sørensen og Anton Melbye. Bindeleddet til Fanø er kunstneren René Holm. Udstillingens kuratorer er René Holm og galleristen Uwe Goldenstein, Bremen.

Gennem parafraserne af ældre malerier, der skildrer havet, og som er kunstværker fra to lokale museer, fokuseres på opfattelsen af havet både før og nu. Vadehavets nærhed og vadehavsregionens afhængighed af havet samt havets betydning for mennesket vises gennem nye skildringer og tolkninger af havet. Herved fremhæves Vadehavets særlige natur og naturens betydning for livsvilkårene. Havet vises i nye sammenhænge. I disse kunstneres moderne tolkning af havet sættes dets betydning (naturen) ind i det moderne menneskes livssammenhæng (kulturen).

Det er et mål for Fanø Kunstmuseum i sommerperioden at tilbyde male- og tegneundervisning for børn. Undervisningen tager udgangspunkt i udstillingen THIS IS THE SEA, så børnene ved egne kunstneriske produkter bliver opmærksom på, hvilke teknikker og metoder de moderne kunstnere bruger i deres fortolkning af havet i forhold til de ældre kunstneres maleteknik og temavalg. Samtidig får børnene mulighed for selv at udtrykke deres forhold til Vadehavet, ikke mindst Vadehavet på Fanø.

Projektperiode: 2017.