Styrkede læringsperspektiver i mødet mellem børn og kultur

Styrkede læringsperspektiver i mødet mellem børn og kultur

Styrkede læringsperspektiver i mødet mellem børn og kultur

De fire vadehavskommuner, Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde, har etableret et samarbejde om at højne kvaliteten af kultur- og læringstilbud til skoler og dagtilbud i kommunerne.

Formålet er at skabe grobund for, at børn i de fire kommuner kan møde kulturen og lokalhistorien gennem nye læringstilbud. Mødet med kulturen er med til at styrke børnenes læringskompetencer og giver børnene en forudsætning for deres videre dannelse.

Kulturtilbuddene skiller sig ud fra de traditionelle læringstilbud ved at tilbyde anderledes aktiviteter og viden, som kan vække børnenes kreativitet. Børnene sikres mere fysisk bevægelse gennem dans og lege. De kan udvikle deres sprog gennem sang og musik og få viden om deres lokalhistorie ved at opleve den i autentiske miljøer udenfor skolens/institutionernes rammer.

Projektet arbejder mod at give børn et grundlag for deres dannelse ved at introducere dem til kulturen i en tidlig alder og sikre dette gennem hele deres skoleforløb. Forskning viser, at de kulturelle aktiviteter kan have en positiv indvirkning på læring, trivsel og sundhed. Kulturen kan løfte børnene på et socialt og fagligt niveau.

Projektet ønsker også at ramme de børn, som ikke møder kulturen til dagligt. Gennem projektet bliver alle børn introduceret til kulturel demokrati, hvor de møder kulturen i lokalområdet og oplever de sociale interaktioner i nye former. Et dannelsesperspektiv, som særligt kulturen bidrager til.

De fire kommuner arbejder hver især med projekter, der skal sikre de bedste muligheder for at koble kulturelle aktiviteter med læring. Med dette tiltag ønskes en videreudvikling af eksisterende projekter eller opstart af nye samt styrkelse af det tværkommunale samarbejde med fokus på deling og udnyttelse af erfaringer på tværs.

Projektet er delt op i to indsatser: en tværkommunal indsats og enkeltstående projekter i kommunerne.

Den kommunale indsats

Varde Kommune: Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste – kobling af kultur og læring i dagtilbud.

Fanø Kommune: Kultur- og Naturrygsæk for daginstitutioner og skolen - mødet med kulturarven og naturen på Fanø/i Vadehavet.

Tønder Kommune: Tønders Kulturelle Rygsæk - workshop for de 3-5 årige ved lærere fra Tønder Kulturskole.

Esbjerg Kommune har efterfølgende udviklet et særskilt delprojekt med titlen KulturBørnehaver - kreativ læring for børn i børnehaven.

Den tværkommunal indsats

Den fælles tværkommunale indsats har fokus på vidensdeling, netværk og udvikling af kompetencer.