Spejlinger

Spejlinger

Spejlinger

Læs her

Research og udvikling af site-specifik teater i Kulturregion Vadehavet.

teaterBLIK skabte i 2016 forestillingen “Be free!” på Fanø i anledningen af øens 275 års jubilæum for frikøbet fra kongen. Forestillingen var udviklet på Fanø og spillede udenfor på forskellige lokationer, der var valgt på grund af deres beliggenhed, historie, interessante akustik, udsigt eller stemning. Resultatet blev en en-times teatervandring, som sluttede med et stort orkester af blandede musikere, børn, unge, amatører og professionelle, med efterfølgende kaffebord og samtaler. Projektansvarlig anfører: ”Publikums fremmødet var overvældene, og det var de positive reaktioner også!”

Erfaringerne med denne teaterform ønsker teaterBLIK at anvende på nye lokaliteter i Esbjerg, Tønder og Varde kommuner. Der skal udvikles en forestilling til hver lokalitet, da hvert sted er helt sit eget med sine kendetegn, historie, mennesker og kulturelle spor. Projektet vil derfor i første omgang bruge en periode på at besøge egnene, møde mennesker, opholde sig i naturen, besøge arkiver, kirker, strande, ådale, skove, byer, museer, kroer, plejehjem - for at finde inspiration til et større projekt i 2018, som munder ud i en eller flere forestillinger i kulturregionen. Til disse forestillinger søges finansiering hos Projekstøtteudvalget for scenekunst ved Slots-og Kulturstyrelsen, som også støttede “Be free!”. På dette tidspunkt vil projektet udvide netværket til eventuelle samarbejdspartnere i områderne. Det kunne eksempelvis være unge musikere, postorkestre, gamle historiefortællere og andre, som teaterBLIK ikke kender endnu.

Under den første researcheperiode i 2017 vil projektet indsamle oplysninger og lade ideerne vokse, samle materiale og dokumentere. Sideløbende vil vises åbne prøver, improvisationer, skitser i rum og natur, som folk kan komme og opleve og kommentere på. Det betyder, at mange flere mennesker end de faktiske publikummer til de færdige forestillinger får fornøjelse af projektet.

Det betyder samtidig, at projektet når ud til et publikum, der ellers aldrig ville gå inden for i et teater.