Skoleband

Skoleband

Skoleband

Pilotprojekt med et åbent musiktilbud til elever i 3.-9. klasse på Vadehavsskolen, afdeling Haulundvej.

Undervisningen varetages af en kulturskolelærer, en folkeskolelærer og en musikstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium i samarbejde. Projektet kan rumme ca. 35 børn ad gangen og ikke nødvendigvis de samme elever hver gang. De kan én gang ugentligt komme i ”musikværkstedet” og spille sammen i ca. 90 minutter på egne, kulturskolens og ”lokalets” musikinstrumenter.

Eleverne inviteres ind i et åbent, musikalsk rum umiddelbart efter skoletid. Her vil de få en aktiv rolle i en musikalsk sammenhæng, som de selv vælger til. Der er ikke på forhånd besluttet en bestemt genre, som bandet skal spille indenfor.

De deltagende børn og unge vil desuden få en aktiv rolle i skolens musikliv for eksempel ved deltagelse ved morgensamlinger, morgensang, skolefester og lignende.

Målet er på en uforpligtende måde at gøre eleverne interesseret i at spille og efterfølgende vælge et instrument at dygtiggøre sig på. Projektansvarlig oplever, at stadig færre børn får denne mulighed.