Oplevelser i Vadehavet - på tur i Verdensarven

Oplevelser i Vadehavet - på tur i Verdensarven

Oplevelser i Vadehavet - på tur i Verdensarven

Kulturregion Vadehavet vil sammen med Nationalpark Vadehavet og Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) - med udgangspunkt i Vadehavets styrkepositioner og UNESCO’s udpegning af området som verdensarv - udvikle en række oplevelsespakker, der skal give de besøgende unikke oplevelser i vadehavsområdet og samtidig sikre branding og synliggørelse af det samlede vadehavsområde til gavn for vækst og udvikling i alle fire vadehavskommuner.

Derudover skal projektet være med til at sikre, at de kulturelle tilbud i området, som bygger på og tager udgangspunkt i Vadehavets dna, hvad enten det er veletablerede festivaler, professionelle kunsthåndværkere eller kulturinstitutioner, har et niveau og ikke mindst de rigtige muligheder for at videreudvikle, præsentere og formidle områdets rødder og traditioner inden for kunsthåndværk.

Verdensarvspakke

Nationalpark Vadehavet varetager udviklingen af verdensarvspakkerne, der primært vil dække forårs-, sommer- og efterårsmånederne. Pakkerne skal være med til at udvikle nye, unikke oplevelser i vadehavsområdet og med tiden udvikles til fyrtårne på niveau med Sort Sol-arrangementerne.

Østerspakke

SVUF varetager udviklingen af østerspakkerne, der vil fokusere på en videreudvikling af Oyster Trophy Week. Derudover vil projektet søge at udvikle nye sæsoner omkring nytår og i perioden omkring vinterferien.

Det kreative Vadehav

SVUF varetager udviklingen af denne pakke i samarbejde med Kulturregion Vadehavet og med faglige input på konsulentbasis fra professionelle kulturaktører. Pakken omhandler først og fremmest skabelsen af et stærkt koncept for en videreudvikling af egnens kreative kulturarv, hvilket skal sikre en øget turismetilgang, grundlag for forretningsudvikling inden for kunsthåndværk og branding af området som design-egn.

Med udgangspunkt i de stedbundne potentialer er det forventningen, at de forskellige kunsthåndværk, blandt andet inden for tekstilbranchen, kan revitaliseres, sættes i nye sammenhænge og hæves op på et designmæssigt og kunstnerisk niveau, der skaber forretningspotentiale for området. Her tænkes både på den enkelte kunsthåndværker, de veletablerede festivaler og events, der bygger på traditioner, samt på overnatnings- og bespisningssektoren

Projektperiode: 2015-2017.