Musikbroen

Musikbroen

Musikbroen

Projektet Musikbroen har tre formål: Musiktalentudvikling for børn i 3. klasse i Tønder Kommune, brobygning mellem kulturskole og skoler i Tønder Kommune, og samarbejde mellem skoleorkestre i Vadehavsområdet.

Skoleklasser vil i få besøg af Kulturskolens musikunderviser (forskolelærer), der vil arbejde med musik, kor og bevægelse med hele klassen. Der vil være musikundervisning i 2 lektioner ad gangen i tre uger. 1 lærer fra hver af de respektive skoler deltager i undervisningen. Herefter kommer musikunderviseren sammen med 2 andre musikundervisere fra kulturskolen (instrumentlærere) ud på skolerne for at talentspotte.

Op til 5 elever fra hver klasse vil herefter blive tilbudt undervisning i et blæser- eller strygeinstrument. Instrumentundervisningen begynder i oktober. Musikundervisningen vil foregå i hold, og der arbejdes hen mod, at hver enkelt skole etablerer et skoleblæser- eller strygeorkester. Undervisningen vil veksle mellem holdundervisning i specifikt instrument og decideret orkesterundervisning, hvor flere instrumenter er repræsenteret. På sigt vil der være en årlig fælles orkesterdag for børnene i Tønder Kommune. Derudover vil vi arbejde på, at eleverne fra Musikbroen vil blive en del af det talentsamarbejde, der i forvejen finder sted i Vadehavskulturområdet, som f.eks. Talentcamp i Esbjerg, hvor børn fra hele Vadehavsområdet kan deltage i orkestercamps. Musik, sang og bevægelsestimerne med kulturskoleunderviseren vil give alle børnene i klasserne en generel introduktion til at synge, spille og bevæge sig i musikalsk sammenhæng, hvor legen er en afgørende faktor. Der vil i undervisningen indgå musikøvelser/-lege, hvor kulturskoleunderviseren vil bevidstgøre børnene om forskellige musikalske parametre, samtidig med at de har det sjovt. Det skal være sjovt at spille musik.