Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3 - 6 år

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3 - 6 år

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3 - 6 år

Ugeavisen, Varde, den 20. marts 2018: Lone leger med sproget

Ugeavisen, Varde, den 20. marts 2018: De synger og leger sig til flere ord

Projekt, der arbejder med sang og musik som inkluderende faktor med særligt fokus på tosprogede børns kulturelle og sproglige udvikling.

Projektet har fokus på at inddrage tosprogede børn i alderen 3-6 år i en aktiv og kunstnerisk proces, hvor hovedvægten vil være på det musiske. Dette med henblik på, at børnene får et godt sprogligt fundament til at indgå i fællesskaber, til at kunne udtrykke sig, være innovative og til at kunne indgå i et kulturelt demokrati.

Projektansvarlig vil sammen med Musik & Billedskolen, Varde samt Varde Kommunes underviser af tosprogede børn udvikle, gennemføre og evaluere projektet.

De tosprogede børn gives et forspring ved at forberede dem i et forløb, inden deres etnisk danske børnehavekammerater bliver en del af projektet. Derved får de tosprogede børn mulighed for at mestre og være rollemodeller for deres børnehavekammerater. Samtidig styrkes børnenes selvtillid i forhold til at indgå i et fællesskab.

De tosprogede børn vil ligeledes blive inddraget i processen med at udvælge dagens sange, rim og remser ud fra en gennemarbejdet billedsangbog og ud fra demokratiske beslutningsprocesser.

De tosprogede børn vil i særlig grad opnå:

  • En øget sprogtilegnelse

  • Evnen til at indgå i et fællesskab

  • Øget selvværd og selvtillid

  • En forståelse for - og integration i den danske kultur.

 

En sidegevinst vil være, at ovenstående vil få positiv afsmittende effekt på de etnisk danske børn i børnehaven. Fokus på den sproglige udvikling styrker både de tosprogede børn og de etnisk danske børn.

I projektet indgår kurser for pædagogerne, så de efter projektets afslutning kan videreføre arbejdet med musik som en understøttende faktor i forhold til integration og sproglig udvikling.

Derudover bliver viden, erfaringer og resultater delt med dagtilbud, kulturskoler og undervisere af tosprogede børn i Varde, Esbjerg og Tønder kommuner.

Erfaringerne herfra vil kunne danne baggrund for nye metoder til at styrke indsatsen for tosprogede børn med anden etnisk baggrund i – og udenfor Varde Kommune.

Projektperiode: 2018.