Lydvandringer ved Vadehavet

Lydvandringer ved Vadehavet

Lydvandringer ved Vadehavet

Lydvandringerne tager udgangspunkt i den videnskabelige disciplin ’akustisk økologi’. ’Projektet fremhæver vadehavsområdets særlige lydlandskaber med mange akustisk interessante steder, som afslører usynlige forbindelser mellem mennesker, byen og naturen ved Vadehavet. I en verden hvor stilhed, og plads til fordybelse og nærvær, i stigende grad er en luksusvarer, er det blevet en udfordring at fordybe sig og fastholde opmærksomheden. Lydvandringerne hjælper os med at være til stedet i nuet og forstå os selv bedre som individer og som en del af miljøet’.

Lydvandringer gennemføres i efteråret på forskellige ugedage og tidspunkter med forskellige vinkler og oplæg som f.eks. en tur i skumringen, en tur med livemusik, lydinstallationer mv. Der vil finde lydvandringer sted både for skoleklasser samt åbne arrangementer. Ved hjælpe af lytte- og klangøvelser bliver børn klædt på til at åbne sig for erfaringerne der venter på lydvandringen. Der tales om forventninger til lydvandringen, og hvilke forestillinger børnene har om lydene de vil møde på vandringen. Efter lydvandringen samles skoleklassen/ gruppen igen og udveksler erfaringer. Børnene genopdager hørelsen som et spændende redskab, der kan bruges på kunstneriske og sociale områder. Der kan arbejdes videre med at lave lyddagbøger og komponeres musikværker med lyde som børnene møder i hverdagen. Projektet vil give børnene en bredere forståelse af musik.

Lydvandringerne dokumenteres og evalueres i et magasin, der beskriver projektets erfaringer. Oplysninger om akustisk økologi, lytte øvelser og info om klangbevidsthed inkluderes også. Materialet vil være en ressource for fremtidige aktiviteter og kan bruges som undervisningsmateriale i skoler.

 

Foto: Lene Kaltwasser