LAND & BØLGE Vadehavet i Baggården - delprojekt: Mosaikfrise

Land & Bølge, Vadehavet i Baggården - delprojekt: Mosaikfrise

Land & Bølge, Vadehavet i Baggården - delprojekt: Mosaikfrise

Se TVSyds omtale: https://www.tvsyd.dk/nyheder/05-04-2017/1930/kvinder-fik-nyt-liv-med-mosaik-projekt?autoplay=1#player

Følg projektet her: https://www.facebook.com/groups/1695447977344656/?fref=ts

Delprojekt under et formidlende gårdmiljøprojekt i anledning af Kultur & Fritidshusets 25 års jubilæum.

Gårdmiljøet beskriver Nationalpark Vadehavet med indtryk fra hav, land, dyr og vegetation. Husets brugere er en central del af dette set up, ligesom der inddrages specialister, fagfolk og eksperter.

Projektet vil på en kunstnerisk måde fortolke vand, sand, bølge, blæst, dyreliv og vegetation. Skitse over projektet medsendes.

Projektets idékatalog omfatter: mosaikfrise med beskrivelse af 20 af Vadehavets arter (Big Five, Small Five, Flowering Five og Flying Five), havemøbler, skillevægge med glaskunst, klitbed, murmaleri i mosaik, vandsten, grillanlæg, østerstur med naturvejleder i Vadehavet, madlavning med Vadehavets produkter, snapsebrygning, striber og ledetråde samt udveksling over grænser. 

Ansøgningen vedrører mosaikfrisen og omfatter:

  • udvikling af design, skitser og formgivning af frisen med ovennævnte 20 arter. Udføres af husets kreative brugergruppe på max. ti personer

  • udførelse af den cirka 20 meter lange frise af hårdtbrændte og frostsikrede mosaiksten. I praksis vil omtrent 30 personer på skift arbejde på denne del af projektet

  • opsætning på mur. Her involveres husets håndværkergruppe på 10-12 personer

Delprojektet Mosaikfrise vil i en periode på et år involvere cirka 50 brugere af Kultur & Fritidshuset. Mellem 250 og 300 aktive pensionister har alle ugens hverdage deres gang i huset.

Projektperiode: 2016.