Kunstværk til Urbanskolen

Kunstværk til Urbanskolen

Kunstværk til Urbanskolen

Huskunstnerforløb med stedspecifik, kunstnerisk proces med inddragelse, involvering og aktiv deltagelse af hele Urbanskolen.

Esbjerg Kommune oprettede, i september 2016, Danmarks første kulturtalentklasse på Urbanskolen. Kulturtalentklassen er for børn på 7. klassetrin, der ud over skoletiden, spiller et instrument, går til ballet, scene eller billedkunst.

Eleverne får ud over undervisningen i de kunstneriske fag og den almindelige folkeskoleundervisning et bredt og meget varieret indblik i den kunstneriske verden. De er prøvekaniner, statister, og assistenter. De bliver inviteret til koncerter, udstillinger, forestillinger, workshops og kulturelle arrangementer. De oplever gæstelærere og mentorer indenfor alle genrer og i alle aldre.

Der er indgået aftale med Karin Lorentzen om et huskunstnerforløb i efteråret 2017. I samarbejdet lægges der op til et forløb for hele skolen - elever, ansatte og ledelse. Skolen skal med forløbet opleve en stedspecifik, kunstnerisk proces med inddragelse, involvering og aktiv deltagelse som vigtige nøgleord.

Skolen og området er præget af Esbjergs relative nye historie som fiskeri- og industriby. De første tilflyttere, der kom til byen for at søge arbejde, bosatte sig i dette område. Først i lave, næsten primitive hytter, der fik navnet Klatterup.

Kunstens tilstedeværelse kan spille en meget interessant rolle som katalysator og bindeled mellem de menneskelige værdier: skolen, bysamfundet, arbejderkvarteret og industrihavnen.

Projektet anses som en del af en større helhed, hvor Urbanskolens pædagogiske profil udvikles, så skolen bliver Esbjerg Kommunes første kulturfolkeskole.