KUNSTEN AT GLÆDES I KOR

KUNSTEN AT GLÆDES I KOR

KUNSTEN AT GLÆDES I KOR

Udvikling og præsentation af et musikalsk værk for kor og orkester med musik og tekst, der har tilknytning til Vadehavet. Projektet ønsker at bryde grænser mellem konventionelle og kontroversielle genrer og kulturritualer ved at lade dem interagere som ligeværdige ingredienser i et samlende værk, der forener musik, sange/salmer og traditioner fra fire århundreders kulturhistorie.

Repertoiret byder på velkendte salmer og sange (af for eksempel Brorson, Ring, Koppel m.fl.), lokale folkeviser/-melodier samt original og nyskrevet musik og tekst. Programmet sammensmelter klassiske og moderne genrer og koncertformer i et helstøbt værk, der indeholder elementer af kirkelig og klassisk musik, folkemusik, jazz og symfonisk hipster folk.  

Projektet omfatter:

 • Kunstnerisk udvikling, tilrettelæggelse, indspilning og udgivelse af kor- og orkesterværket

 • Udvikling samt mangfoldiggørelse af nodesats og teksthæfte

 • Pilotprojekt med MGK SYD, afdeling Esbjerg

 • I alt 18 koncerter fordelt således:

  • 8 skolekoncerter (to i hver af vadehavskommunerne)

  • 4 offentlige koncerter i centrale, velegnede kirker/spillesteder i større byer – (én i hver af vadehavskommunerne)

  • Turne med i alt fem koncerter til mindre kirker/spillesteder i vadehavskommunerne

  • Afslutningskoncert i vadehavsområdet

 • Web-udgivelse af video fra afslutningskoncert

I forbindelse med skolekoncerterne inddrages skolens kor og musikklasser som medvirkende ved koncerterne. Koret gennemgår et selvstændigt prøveforløb med musiklærerne samt en prøve på selve koncertdagen med orkesteret.

I forbindelse med de offentlige koncerter inddrages lokale kor, organister og eventuelle kirkeorgler i værket, hvor det er muligt og relevant. Der udleveres sanghæfter til koncerterne med opfordring til publikum om at synge med som en aktiv del af koncerten.

Forud for koncerterne gennemgår orkesteret et kunstnerisk udvikling og tilrettelæggelse af værket. Der indspilles en CD, der ledsaget af node- og teksthæfte udgør øvemateriale, som sendes ud til de involverede samarbejdspartnere i kirker, gymnasier og skoler mv.

Projektet kulminerer i en afslutningskoncert i vadehavsområdet, hvor alle medvirkende samles i ét stort fælles kor og giver en offentlig koncert. Afslutningskoncerten dokumenteres på lyd og film til web-udgivelse.

Projektperiode: 2018-2019