Kunsten at glædes i kor – på dansk

Kunsten at glædes i kor – på dansk

Kunsten at glædes i kor – på dansk

Projektet forener musik, sange/ salmer og traditioner fra fire århundreders kulturhistorie. Programmet sammensmelter klassiske og moderne genrer og koncertformer i flere sange, der indeholder elementer af både kirkelig og klassisk musik, folkemusik, jazz og symfonisk musik.

Gennem musikken skabes nye og spændende samarbejder på tværs af aldersmæssige skel, der styrker den kulturelle sammenhørighed gennem dyrkelse af en fælles. Forestillingens kerne er fællessang hvor publikum deltage aktivt i koncerten i et større fællesskab Desuden skal projektet inspirere især det unge publikum til at opsøge lokale muligheder for at gå til korsang, hvilket for mange lægger grundstenen til en veludviklet musikalsk bevidsthed og en livslang glæde ved musik og sang. 

Der er planlagt offentlige koncerter og koncerter på gymnasier, hvor unge er en del af den skabende proces. Heri er der også en fremvisning af den kunstneriske proces mellem mennesker i fællesskabet om at frembringe noget sammen. De unge vil lære nye egnsspecifikke værker at kende og kunne indgå i et fællesskab om sang og musik’. Musikken tager afsæt i egnens særkende og fortolker kulturen og naturen i området. De nye værker tager afsæt i vadehavsområdet og skaber en tråd tilbage til traditionerne, men peger samtidig fremad og fornyer måden vi er sammen på i dag. Der gøres en særlig indsats for at unge kommer med i form af workshops og koncerter. De nye værker vil også leve videre efter projektets afslutning.

 

Foto: Line Tausen