KulturBørnehaver – kreativ læring for børn i børnehaven

KulturBørnehaver – kreativ læring for børn i børnehaven

KulturBørnehaver – kreativ læring for børn i børnehaven

Projekt, der certificerer og opkvalificerer børnehavepædagoger indenfor kreative fag.

Et tæt samarbejde mellem børnehaver og Esbjerg Kulturskole sikres optimale betingelser for læring til børn gennem kunstnerisk udfoldelse på højt niveau inden for musik, teater og billedkunst.

Kulturbørnehaver er et tilbud til alle børnehaver i Esbjerg Kommune med ambitioner om læring gennem kreativ og kulturel fordybelse. Forløbet certificerer børnehavepædagoger med kreative evner og interesser. Som certificeret kulturbørnehavepædagog indgår man i netværk med kommunens øvrige kulturpædagoger i løbende kompetenceudvikling.

Som barn i kulturbørnehaven vil man opleve

  • at læring og struktureret udvikling kan være sjovt og helt naturligt gennem brugen af sine sanser.

  • at sulten og nysgerrigheden efter at lære styrkes gennem kreativ fordybelse.

  • personlig udvikling af sine kunstneriske, kulturelle, motoriske, sproglige og sociale kompetencer, og dermed bliver mere skoleparate.

”Projekt Kulturbørnehaver” har sit hovedsigte mod at kvalificere og opkvalificere børnehavepædagoger indenfor kreative fag gennem dels en certificering/kvalificering samt årlige kompetenceudviklingsforløb forankret i egen praksis. Modellen er inspireret af de italienske Børnehuse.

År 1:

Institutionen og Kulturskolen udvælger i fællesskab hvilke kunstarter (musik, teater, billedkunst), der skal arbejdes med i forløb á 12 uger. Kunstfagene, der arbejdes med, afhænger af de kompetencer som ønskes/forefindes i børnehaven.

Årsforløbet afsluttes med en dokumentation og en evaluering, som udarbejdes af hver børnehave.

Kulturbørnehavens kompetencepædagoger certificeres efter endt forløb.

Efterfølgende år:

  • 3 kompetenceudviklingsworkshops på Esbjerg Kulturskole med deltagelse af Kommunens ”certificerede kulturbørnehavepædagoger”.

  • 2 praktikorienterede workshops i børnehaven, hvor de certificerede pædagoger får supervision på deres valgte projekter.

Herefter vil en ny børnehave hvert år gennemløbe årsforløbet, hvor børnehavepædagoger certificeres indenfor de valgte kunstfag, ligesom de kompetenceudviklende workshopforløb gentages hvert år i samarbejde med Esbjerg Kulturskole.

Projektperiode: 2018-2019.

Projektet er en del af "Styrkede læringsperspektiver i mødet mellem børn og kultur".