Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

KLIK: En lille film om første forløb.

Refleksioner og erfaringer fra et tværprofessionelt samarbejde, der er godt på vej

Artikel i JydskeVestkysten den 15. november 2017

Oprettelse af en kulturbørnehave (Børnehaven Kærhøgevej), hvor arbejdet med de kulturelle udtryksformer bliver en integreret del af hverdagen. Ved projektets slutning skal arbejdsformen være en del af børnehavens DNA.

Børnene oplever forskellige kulturelle udtryk, hvor de både er medskabere af og tilskuere til kultur.

Projektet vil gennem arbejdet med kulturelle udtryksformer styrke den divergente tænkning, som børnene på sigt kan bruge innovativt både i skole og fritid. Her tænkes også på udvidelse af sproget omkring kunst og kultur.

Projektet skal på sigt bredes ud til hele kommunen. Dvs. at børnehaver i Varde kommune alle skal have mulighed for at blive en kulturbørnehave.

Projektet indeholder to ugentlige workshops af 2,5 timers varighed i børnehavens tre grupper med en musikpædagog fra Musik & Billedskolen samt en formidler fra Museet for Varde By og Omegn. Her arbejder de to aktører også tæt sammen med pædagogerne i børnehaven omkring planlægning og udførelse af undervisningen. Temaerne, der tager udgangspunkt i læreplaner på dagtilbudsområdet, er af fem ugers varighed.

Læreplanerne kobles tværfagligt med:

  1. Varde Kommunes kulturhistorie –herunder også at vi er en del af Vadehavet.

  2. Varde Kommunes vision ’Vi i naturen’.

  3. Dele af undervisningen foregår på Musik og Billedskolen samt på museet, som en naturlig del af projektet.

Undervisningsformen i børnehaven vil dels foregå som struktureret undervisning af grupperne, og dels som åben workshop, hvor underviserne er en integreret del af hverdagen. Underviserernes rolle er her, at tage udgangspunkt i børnenes leg. Der vil til projektet blive udviklet et ”fortælleskab”, som er et bærende element i arbejdet.

Projektet skal give pædagogerne et kompetenceløft, så de dels får medejerskab af projektet og dels kan være nerven i forankring af projektet.

Projektperiode: 2017 og 2018.