INSEPARABLE TOGETHER

INSEPARABLE TOGETHER

INSEPARABLE TOGETHER

Se lidt om tankerne bag INSEPARABLE TOGETHER fortalt på Nationalpark Vadehavets temaarrangement om "Musik, mad, kunst, poesi og folkelighed ved Vadehavet" den 22. august 2018 - ca. 3 minutter og 3 sekunder inde i filmen.

DE TRE FØRSTE UDSTILLINGSSTEDER OG -PERIODER:

Slotsfeltladen, Møgeltønder, 14. juli - 25. august 2018

Vadehavcentret, Vester Vedsted, Ribe, 5. - 27. oktober 2018

Kiers Gaard, Højer, 5. - 18. november 2018

Omtale i JydskeVestkysten den 1. oktober 2018, omtale i VisitRibe i oktober 2018, omtale i Rykind den 2. oktober 2018, omtale i Ugeavisen Ribe den 2. oktober 2018

Omtale i JydskeVestkysten den 4. juli 2018, omtale i JydskeVestkysten den 2. juli 2018, omtale i JydskeVestkysten den 6. marts 2018

Et tværkunstnerisk samarbejde med Vadehavet og dets omgivende landskaber som en aktivt medskabende fjerde partner.

Projektet anvender vadehavsområdets særlige kultur og natur til at skabe samtidskunst i form af en række koncerter med ny kompositionsmusik og i form af en omrejsende videoudstilling, der rejser rundt til forskellige steder i vadehavsområdet og videre ud i verden. Projektet vil udbrede kendskabet til Vadehavets særegne natur, samt menneskets møde og sameksistens med den.

Kunstnerne går på opdagelse i naturen og udforsker diverse egnsspecifikke traditioner, herunder folkemusiktraditionen. Via musik, video og performance oversætter de deres oplevelser og iagttagelser til et nutidigt udtryk, som skal være med til at åbne andres øjne og sanser for Vadehavets unikke natur og kultur.

Ansøgerne skriver: ”Vi mennesker betages af havet; dets enorme flader, bevægelser, refleksioner. For det meste nyder, forbruger og betvinger vi naturen med en klart defineret grænse mellem den og os. I disse år bliver vi dog i stigende grad bevidste om, hvorledes menneskets ageren har en direkte effekt på naturen, og vi kan ikke længere opretholde illusionen om hverken adskillelse eller overmagt. Vi er på godt og ondt uløseligt forbundne med naturen. Vi er natur.

INSEPARABLE TOGETHER opstod i foråret 2017 i forbindelse med et kunstnerophold hos Nationalpark Vadehavet, der begrundede deres valg af tre københavnske kunstnere med ønsket om at få området fortolket på en ny og anderledes måde. Selvom Ellen Birgitte Rasmussen oprindeligt er fra Ribe, så har vores tilgang været præget af, at livet ved Vadehavet er meget anderledes end vores dagligdag i København. Vi er i høj grad drevet af kunstnerisk nysgerrighed og lyst til at udforske og opdage en for os ukendt verden, der på en og samme tid føles fjern og samtidig så tæt på. Ved Vadehavet mærker man på en og samme tid fortid og fremtid, rødder og vinger."

"Udstillingen bliver en sanselig og billedrig gengivelse af mødet og udvekslingen med Vadehavet – et meditativt rum for oplevelsen af både billeder og lyd, der i sin opbygning spejler nogle af Vadehavets mønstre og teksturer, og som kan justeres afhængigt af udstillingsstedet. Scenografien udvikles i samarbejde med Studio Thinking Hand, et design og kunstnerkollektiv, der bevæger sig i krydsfeltet mellem rumlighed, tidslighed og forskning.”

”I forbindelse med udstillinger og koncerter ønsker vi at dele nogle af de oplevelser og kreative metoder, vi har udviklet, for således at inspirere børn til at gå på opdagelse i Vadehavs-naturen på en ny måde.

Der kommer til at være en workshop i forbindelse med hvert udstillingssted i de fire Vadehavskommuner, Tønder, Fanø, Varde og Esbjerg. De enkelte workshops tilrettelægges og formidles i samråd med vore lokale kontakter, og efter det, der giver mening i de forskellige kontekster. Vi forestiller os at de målrettes aldersgruppen 9-14 år."

Projektperiode: 2018-2019.