Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

Evalueringsrapport fra Aalborg Universitet

Guide til Naturkunstlab

Projektet vil skabe og afprøve en ny innovationsmetode, der baseres på og inspireres af naturen, mindfulness og kunst. I projektet deltager to erhvervsvirksomheder, hvorpå innovationsmetoden afprøves.

I innovationsprocessen deltager desuden naturvejledere, mindfulnessinstruktør, kunstnere, Esbjerg Erhvervsudvikling og Provarde samt en facilitator, mens Aalborg Universitet, Esbjerg Erhvervsudvikling og ProVarde Erhvervsudvikling samt Varde og Esbjerg kommuner følger processen.

Projektansvarlig skaber ifølge ansøgningen følgende for virksomhederne:

  • ”Sikkerhed for en professionel innovationsproces med potentialer for radikale løsninger, men også en evaluering af metoden for senere udbredelse

  • Mulighed for at flere virksomheder kan deltage i Innovationsforløb version 2.0, herunder også de to virksomheder der arbejder med i pilotprojektet (version 1.0)

  • Mulighed for en ny radikal og dynamisk innovationsmetode, med en integreret refleksion på brugen og belastningen af naturen - heri ligger en vigtig kulturtilpasning

  • Derudover vil der ske en styrkelse af såvel den enkelte deltager som den samlede sociale kapital i virksomheden

  • En forståelse af at mennesket og naturen er gensidig forbundne og afhængige, og at naturen er afgørende for såvel autentiske oplevelser og virksomhedens fortsatte drift (ressourcer). Derudover også, at når virksomheder opfører sig moralsk og miljømæssigt forsvarlige, opnår de en konkurrencemæssig fordel ved et købedygtigt segment

  • Opmærksomme og årvågne medarbejdere og ledere, der arbejder mere fokuserede og mere kreative, idet den øgede opmærksomhed skaber flere muligheder for at improvisere med afsæt i den fælles viden

  • Mere kreative og udviklingsorienterede medarbejdere, der gensidig inspirerer til fornyelser og innovation. Kunsten skaber både en dybere forståelse, men også mange flere vinkler og perspektiver på potentialerne. Sammen med mindfulness skabes der grundlag for helt nye tanker ved brug af virkemidler og intuition

  • En radikal metode til proces og produktudvikling i forhold til konkrete udfordringer og potentialer

  • En metode til årligt at virksomhedens mission, vision og strategi, hvor virksomhedens processer og produkter revurderes i forhold til den dybeste intention og den optimale virkning

  • En fælles metode til i det daglige at arbejde mere fokuseret og innovationsorienteret med kontinuerlig udvikling, der baseres på brug af kulturen til inspiration og på et bæredygtigt forhold til naturen”

Projektperiode: 2017 og 2018.