Folk & Fæstival

Folk & Fæstival

Folk & Fæstival

Tilskud til videreudvikling af Folk & Fæstival, der har kørt som projekt under Kulturregion Vadehavet i 2014 og 2015. Festivalen afvikles én gang årligt og foregår i Esbjerg.

Den er åben for alle, men er i sin profilering primært rettet mod unge aktører på, foran og bag scenen. Målet er at skabe en platform for primært unge folkemusikinteresserede, der i fællesskab og i samarbejde med øvrige lokale/regionale kulturaktører skal skabe en musikfestival, der primært er rettet mod det yngre folkemusikinteresserede publikum.

Nye tiltag og aktiviteter skal blandt andet medvirke til at fremtidssikre en kunstnerisk og økonomisk bæredygtig festival ved etablering af et festivalsekretariatet som primær central arrangør, samling af centrale festivalaktiviteter på Syddansk Musikkonservatorium og Huset samt etablering af Musikforeningen Folk & Fæstival.

Projektperiode: 2016, 2017 og 2018.