Film om Fanøs kulturarv

Film om Fanøs Levende Kulturarv

Film om Fanøs Levende Kulturarv

Projektet er en film, der bruges i forbindelse med ansøgning om optagelse på Unescos immaterielle kulturarvsliste. Vadehavskulturen er særdeles velrepræsenteret på Fanø. Gennem samarbejde om at synliggøre den levende kulturarv og udarbejdelsen af en ansøgning til Unesco om at blive optaget på den Repræsentative Liste over Verdens Immaterielle Kulturarv, opnås en fælles forståelse af denne vigtige del af vadehavskulturen. Foreningerne bag projektet gør hver for sig et stort arbejde for at integrere kulturtraditionerne i livet på øen og kulturregionen som helhed. På den måde sikres overlevelsen af den immaterielle kulturarv.

De levende musik-, danse- og dragttraditioner er helt specielt for Fanø, og de kan især opleves i Fannikerdagene i Nordby og på Sønderhodag i Sønderho, men også i mange andre sammenhænge i årets løb. Vi arbejder med de traditionelle danse, sønderhoning og fannik samt fanømusikken. Og vi inddrager de foreninger og enkeltpersoner, som arbejder med fanødragten, sy teknik, udstillinger og events. Dette samarbejde på tværs/langs af Fanø bidrager til en fælles forståelse af kulturhistorien samt den betydning, traditionerne har for os i den moderne hverdag.

Initiativtagerne arbejder for at få sat ’fanøkulturen’ på Unescos liste for den Immaterielle Kulturarv, på den måde vil der blive unikke muligheder for at udbrede fortællingen om Vadehavet som natur verdensarv og vadehavskulturen, sådan som den er opstået omkring havet. Når natur- og kulturarven spiller sammen som her, står fortællingen særlig stærkt. Filmen vil kunne bidrage til at brande regionen, og dokumentere den levende kulturarv på Fanø.