Et regionalt spillested i Kulturregion Vadehavet – en undersøgelse

Et regionalt spillested i Kulturregion Vadehavet – en undersøgelse

Et regionalt spillested i Kulturregion Vadehavet – en undersøgelse

En undersøgelse af mulighederne for at inddrage spillesteder i kulturregionens område i den regionale spillestedsaftale mellem TOBAKKEN, Esbjerg Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Projektet vil igennem kvalitativ og kvantitativ metode afdække potentialet i kulturregionen for en sådan aftale. Der vil blive arbejdet med følgende interessenter:

  • De fire vadehavskommuners kulturforvaltninger

  • Spillesteder

  • Foreninger

  • Publikum(sgrundlag)

  • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik – inkl. embedsværk

  • Særlige grupper vurderet relevante af Kulturregion Vadehavets kunstfaglige sparringsgruppe

Undersøgelsen skal afdække, hvorvidt det er muligt at arbejde med tanken om et regionalt spillested i en (kultur)region. Det vurderes af TOBAKKEN som potentielt muligt ud fra følgende to faktorer:

  1. TOBAKKEN har siden kulturaftalernes start arbejdet med udbredelse af rytmisk musik – både smalle og populærere genrer i Kulturregion Vadehavet – med udgangspunkt i områdets spillesteder og publikum. TOBAKKEN har derfor allerede nu erfaringen til at arbejde med et regionalt musikprogram samt publikumsgrundlag, med udgangspunkt i regionens spillesteder, foreninger og publikummer

  2. Regionale spillestedsaftaler på tværs af kommunegrænser ses i andre områder. Senest har Musikhuset Posten i Odense inddraget Svendborg kommune og spillestedet Harders i en samlet regional spillestedsaftale. Godset i Kolding, Bygningen i Vejle & Pakhuset i Fredericia har indgået lignende aftale. Aftalerne omfatter typisk kompetenceudvikling af medarbejdere/frivillige og fælles programlægning

Projektperiode: 2017.