Esbjerg Ensemble og Eremit

Esbjerg Ensemble og Eremit

Esbjerg Ensemble og Eremit

Projektet er et samarbejde mellem Esbjerg Ensemble & EREMIT, hvor Ensemblets klassiske repertoire møder EREMITs frie improvisation med udgangspunkt i Vadehavets kultur og natur. Et nyt og hidtil uset kulturelt og musikalsk møde. Forskellige traditioner, genrer og koncertformer forenes i nyskabende projekt der er specifikt for Vadehavsområdet.  

Der vil blive afholdt skolekoncerter, workshops og observationspraktik for områdets kulturskoleelever i forbindelse med prøverne. Projektet udfordrer og undersøger nye musikalske udtryk - både i forberedelsen og i udførelsen. Projektet skal desuden styrke regionens kulturinstitutioner gennem samarbejde på tværs. Derudover skal projektet styrke og inspirere områdets spirende klassiske musikmiljø ved at præsentere en nyskabende, tidssvarende og fremadskuende produktion rodfæstet i regionens kultur og natur. Projektet kan ligeledes virke som et forgangsprojekt for tværkulturelt samarbejde.

En væsentlig del af både repertoire og indhold tager udgangspunkt i Vadehavets kultur og natur. Bl.a. inviteres relevante musikstuderende til workshop, hvor de studerende kan komme ind i det kunstneriske værksted i en klassisk kulturproduktion. Desuden vil projektet finde sted på relevante skoler og institutioner fordelt i hele Kulturregion Vadehavet.