DOX:ON:TOUR i Vadehavsområdet

DOX:ON:TOUR i Vadehavsområdet

DOX:ON:TOUR i Vadehavsområdet

Folder 2017

Se programmet for 2017 her

Jyske Vestkysten den 8. januar 2017

Et lokalt forankret dokumentarfilmprojekt med talentudvikling, filmformidling og folkeoplysning.

DOX:ON:TOUR er et skræddersyet dokumentarfilmprogram udviklet af CPH:DOX, verdens tredjestørste dokumentarfilmfestival, suppleret af vedkommende og inspirerende debatter eller oplæg og i nogle tilfælde kombineret med helt konkrete videoworkshops, der giver et ellers passivt publikum mulighed for at blive aktive debattører og hverdagsfilmmagere.

DOX:ON:TOUR startede i 2014 med støtte fra KulturMetropolØresund og syv kommuner i hovedstadsregionen. Målsætningen er at blive landsdækkende.

CHP:DOX vil samarbejde med kulturregionens fire kommuner om et filmprogram af håndplukkede dokumentarfilm, minimum to visninger pr. kommune, som sættes i en vedkommende kontekst på en række særlige venues, så filmens fokus trækkes ud af lærredet og ind i publikums hverdag. CPH:DOX’s stærke brand garanterer filmvisningerne en stor synlighed og en tiltrækningskraft blandt en bred og alsidig borgerskare i vadehavsregionen.

Dokumentarfilm forholder sig til den virkelighed, som de repræsenterer og formidler, hvorfor de giver et enestående afsæt til levende kulturarrangementer med et aktivt og medskabende publikum. Formålet med DOX:ON:TOUR i Kulturregion Vadehavet er derfor at kombinere dokumentarfilmens debatskabende potentiale med CPH:DOX’s netværk og brand og ressourcerne fra kultur- og uddannelsesinstitutioner i regionen. Derved skabes en række originale dokumentarfilmvisninger med en stærk lokal forankring, der både aktiverer og engagerer publikum.

CPH:DOX’s videoworkshops, der skal udrulles i samarbejde med medie-læringsplatformen Everyday (www.everydayproject.dk) på lokale venues og gymnasier, tager udgangspunkt i tilgængelig teknologi såsom smartphones og tablets og giver dermed en stemme til almindelige biografgængere såvel som spirende talenter. Workshops ude i regionen har et særligt potentiale i forhold til at styrke kreative kompetencer hos såvel kommende dokumentarister som almindelige borgere med noget på hjerte.

Projektperiode: 2017 og 2018.