Det Mobile Spillested

Det Mobile Spillested

Det Mobile Spillested

TOBAKKEN programlægger i samarbejde med lokale foreninger, ildsjæle og arrangørspirer koncerter på vadehavsregionens mindre kulturhuse, spillesteder og foreninger.

Projektet vil:

• Knytte et tættere bånd mellem regionens regionale spillested og andre kultur-interessanter

• Manifestere vadehavsområdet som kulturelt mangfoldig

• Præsentere livekoncerter af høj kunstnerisk kvalitet

• Sikre et bredt udbud af rytmisk musik

• Give lokale kulturaktører ejerskab

• Starte med TOBAKKEN som styrmand i en periode - men med forvent-ning om, at de lokale arrangører med tiden vil overtage

• Give vadehavskommunerne et eksklusivt tilbud på musik, som kommer “videre” end til Esbjerg

• Brande og markedsføre regionen som et kulturelt rigt område

Projektperiode: 2016-2018.