Den Kloge Grænse

Den Kloge Grænse

Den Kloge Grænse

Vadehavsområdets folkelige historie rummer en uendelig rigdom af fælles narrativer og fortællinger, som forbinder historie, kulturelle udtryksformer og identiteter på tværs af grænserne og skaber dermed sammenhold på tværs af forskelle.
Projektet undersøger, hvordan en dynamisk kultur med sine gensidige indflydelser kan påvirke den fælles selvforståelse, tillid og dannelse på tværs af grænseområder.
Grænsebegrebet bliver her flydende. Det er mere end en statisk afgrænsing, den er kendtegnet af en bevægelse, en dynamisk omfavning af forskellige, produktive kulturelle sammenhænge. Den Kloge Grænse åbner og samler.

Et af Bibliotekernes vigtigste mål er at fremme den kulturelle og demokratiske dannelse ved at understøtte læsning og sprog. Vadehavsområdets litteratur, mundtlig fortælletradition, sang og folkemusik afspejler ovennævnte alsidige og dynamiske bevægelse af kultur på tværs af grænserne, og derfor er det et meget inspirerende udgangspunkt for en nytænkning af det fremmede og dens betydning i et mere og mere fragmenteret samfund.
Forprojektet Den Kloge Grænse skal udmønte sig i en projektbeskrivelse som omhandler kulturelle dynamikker i Vadehavets sprogkultur og dens mulige betydning for en nyfortolkning af sociale sammenhænge. Ved afholdelse af en Tænketank, workshops og møder med forskellige kulturfolk og andre interessenter undersøges det, hvordan projektets resultater kan blive implementeret i fremtidige aktiviteter, som har til formål at udbrede, fortolke og formidle kulturelle og sociale sammenhænge til forskellige og relevante målgrupper. Tanken med forprojektet er at danne et grundlag for finansiering af en langvarig (10-årig) indsats gennem regionale udviklingsmidler, EU-fonde eller andre støttemuligheder.