Balstival

Balstival

Balstival

Kom og vær med til Balstival: plakat med datoer i april og maj 2018 og pressemeddelelse.

Balstival består af en række bal-aftener på Huset i Esbjerg med fokus på en videreførelse af den danske og særligt syddanske folkemusik og -dans.

Projektet faciliterer et møde mellem regionens aktive og erfarne folkedansermiljø, unge folkemusikere og -dansere samt talentmassen fra folkemusiklinjen på SDMK.

Forløbet skal medvirke til at sikre videreførelsen og udviklingen af områdets folkemusikalske kulturarv og sikre en ubrudt linje fra arvbærere til arvtagere. Folkemusikken og -dansen baserer sig på en udpræget mundtlig og oplevet overlevering, og det er målet med projektet at skabe en ramme for at dette møde kan finde sted og dermed bygge bro mellem de lokale danse- og musikmiljøer og den mere institutionaliserede videreførelse, der finder sted på konservatoriet.

Balaftenerne består af tre dele:

  1. begynderundervisning, hvor konservatoriets studerende underviser unge mennesker fra vækstlaget under vejledning af undervisere fra konservatoriets folkemusiklinje. Målgruppen er blandt andet MGK-elever, gymnasieelever, konservatoriets øvrige studerende og det yngre vækstlag som f.eks. Fanø Fiddlers.
  2. fokus på den levende (syd)danskefolkedans og -musiktradition i form af mesterlære ved udvalgte traditionsbærere. Disse vil ud fra deres personlige udgangspunkt undervise både konservatoriets studerende og deltagende undervisere samt inviterede dansere fra foreninger i regionen.
  3. "åben” session, hvor alle deltagende musikere og dansere kan sætte hinanden i stævne på tværs af alder, erfaring, geografi og baggrund. Der udpeges forud for hver balaften en kapelmester, som bærer ansvaret for at sikre grundlaget for den musikalske del af aftenens session, mens dansegulvet er åbent for alle interesserede.

 

Projektperiode: 2018.