Artbizz VADEHAVET

Artbizz VADEHAVET

Artbizz VADEHAVET

Pressemeddelelse, oktober 2018: Billedkunstner hjælper med strategisk udvikling i Juel og Krøyer

Film om Design af nyetilgange til forældresamarbejdet

Juni 2018: Folder om Design af nye tilgange til forældresamarbejde

Læs kunstnernes tilbagemelding om udbytte af workshops

Design af nye tilgange til forældresamarbejdet - JydskeVestkysten den 29. december 2017 og Esbjerg Kommunes medarbejderblad april 2018

Fra sterile rammer til tryghedsskabende æstetik - Kunstprojekt på Sydvestjysk Sygehus, Jydske Vestkysten den 11. december 2017 samt https://www.facebook.com/hjertetpaarettested/?hc_ref=ARRB3yqiBOPG13nWMRwj3QLy4rW6YqQSQkV04QgnuWGngBww-S-_CQrCx1Z4WuWZTYQ

Kulturregion Vadehavet vil støtte partnerskab mellem kultur og erhvervsliv - JydskeVestkystens omtale den 14. august 2017.

Artbizz VADEHAVET - innovationspulje og/eller erhvervsworkshops for kunstnere

Find flere oplysninger her: http://www.artbizz.dk/artbizz-vadehavet/

Nyhedsbrev af 20.04.2017 til kunstnere og virksomheder

Et pilotprojekt, der tilbyder at skabe nytænkning og bedre innovationsprocesser i virksomheder og kulturliv i vadehavsområdet. Artbizz har 15 års erfaring med området. Projektets basismetode er udviklet og afprøvet i 2015/2016 i projektet Artbizz Nord i samarbejde med KulturKANten – Kulturregion Nordjylland.

Artbizz opstiller følgende effektmål for projektet:

  • Tilføre ny viden og metoder til lokale virksomheders innovation via partnerskaber med særligt kvalificerede kunstnere: musikere, skuespillere, billedkunstnere, filmfolk, dansere, forfattere mv.

  • Jobskabende effekt ved at udvide kunstneres arbejdsfelt, også inden for kunst

  • Effektforståelse øges hos andre virksomheder og kunstnere via de indsamlede cases

  • Unge/ældre kunstnere og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan inddrages og lære af kunstnere med innovationserfaring – en praktisk tilgang til effektgivende metoder

  • Kulturregionen får dokumenteret effekten for virksomheder, kunstnere - og for regionen

Kunstnere kan hjælpe virksomheder med innovation og udvikling inden for: produktudvikling, service, ledelse, samarbejde, kommunikation, indretning, profilering, events, kulturpartnerskaber mv. samt give nye input til regioners erhverv, sundhed, teknologi, byudvikling og uddannelse.

Projektets fokus er på klare, konkrete projektmål med tydelig effektvurdering og er skitseret som et et-årigt forløb bestående af to dele:

A. Partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder

En pulje til minimum fem partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder.

Projektet retter sig mod private og offentlige virksomheder, små som store. Virksomhederne skal have et konkret innovations-/udviklingsønske og betale minimum 25 % af kunstnerlønnen + alle øvrige omkostninger. De skal desuden medvirke til dokumentation/video og effektopgørelse. Projekterne kan vare 1-100 dage, og tilskuddet kan max. udgøre kr. 70.000.

Virksomhed og kunstner søger sammen om tilskud fra Kulturregion Vadehavet efter en række specifikke kriterier. Artbizz er operatør for modellen og sikrer klargørende information, indstilling til godkendelse, velfungerende partnerskaber, rette match mellem virksomhed og kunstner, support ved problemer, kursuskoordination, kompetente undervisere, effektvurdering, videodokumentation, synliggørelse af effekter mv.

B. Erhvervsworkshops for kunstnere - ER AFHOLDT

Tre tilbud til kunstnerne, der vil udvikle deres kompetencer og erhvervsplatform. Erhvervsworkshop 1 og 2 er for 10-20 deltagere med fire workshops-dage og opfølgende individuel sparring på deltagerens model og koncepter:

  1. Deltagelse i partnerskaber – som ”hovedkunstner”, hvis de har den fornødne innovations-erfaring. I modsat fald som praktikant/trainee, hvis de vil lære at arbejde i partnerskaber

  2. Erhvervsworkshop 1 for kunstnere: ”Kunstnerisk Konsulent” – kan bruges før og efter praktikantforløb

  3. Erhvervsworkshop 2 for kunstnere: ”Kunstnerens Hus” – for dem, der ikke kan eller vil lave innovationssamarbejde med virksomheder, men som vil styrke egen kunstneriske erhvervs-/jobplatform

Projektperiode: 2017-2018.