2 undervisningsforløb om Jacob A. Riis

2 undervisningsforløb om Jacob A. Riis

2 undervisningsforløb om Jacob A. Riis

Udvikling af to undervisningsforløb (I Jacob A. Riis’ fodspor for indskolingen, 0.-3. klasse samt Jacob A. Riis – samtid og indsats for udskolingen/lejrskoleklasser, 7.-9. klasse), der fra 2018 kan udbydes til Esbjerg Kommunes skoler samt til lejrskoler, der gæster Ribe samt Esbjerg Kommune. Projektet vil tage udgangspunkt i de forenklede fællesmål, som folkeskolen arbejder ud fra.

Undervisningsforløbene skal lære elever i folkeskolen om Jacob A. Riis, om hans danske samtid i anden halvdel af 1800-tallet og om hans store sociale indsats for med fotodokumentarismen som våben at forbedre livet for de fattigste i New Yorks slum.

Undervisningsforløbene vil blive afviklet i de autentiske formidlingsrammer i Ribe og omkring bygningskomplekset Quedens Gaard. I udviklingen af de to forløb udnyttes de kompetencer, erfaringer og netværk, som de tre partnere (Ribe Kunstmuseum, Sydvestjyske Museer og MYRTHUE) hver bringer med sig ind i projektet.

Undervisningsforløbene vil udfolde sig på steder, hvor Jacob A. Riis færdedes som barn: i Ribes gader, i fødehjemmet og barndomshjemmet, ved åen, på Slotsbanken, ved Giørtz’ villa, i villahaven osv.

Eleverne vil få udfordringer, som skal løses gennem både håndens og åndens arbejde, når de følger i Jacob A. Riis’ fodspor. Læringstilbuddet vil brede hans opvækst i midten af 1800-tallet ud for eleverne og give dem indsigt i hans mange professioner. Han fungerede som tømrer, fotograf, journalist og forfatter.

Eleverne vil få ”håndbåren læring”, hvilket vil sige tilbud om selv at udføre datidens gøremål iklædt dragter fra 1800-tallet. Sammen med de autentiske rammer vil det sikre en unik identifikationsgrad, der er karakteristisk i historiske værksteder.

Eleverne får mulighed for at dykke ned i et materiale med en kulturel, kunstnerisk, historisk og socialpolitisk profil, hvor de med udgangspunkt i én persons indsats og skæbne vil få øget kendskab til livet i en af vadehavsområdets centrale byer i 1800-tallet, til livsvilkår for rige og fattige og til samspillet mellem Ribes/Danmarks kultur og det unge Amerikas smeltedigel. 

Projektperiode: 2016-2018.