Projekter

Projekter

Projekter

Blandt indkomne projektforslag fra regionens kulturaktører udvælger styregruppen arrangementer, som støttes af Kulturaftale Vadehavet 2015-2018.

Pr. ansøgningsfristen den 15. september 2017  har kulturregionen modtaget i alt 77 projektforslag. Heraf har 41 projekter samt seks projekter, som kulturregionen selv er initiativtager/mediniativtager til, fået bevilget støtte på samlet kr. 8,9 mio.

Projekterne placerer sig indenfor de tre indsatsområder "Rødder og Vinger", "Kulturspirer" samt "Kulturel Kapital" og tilfører hver på sin måde kulturen nye og spændende vinkler.