Projekter

Projekter i 2019

Projekter i 2019

Blandt indkomne projektforslag fra regionens kulturaktører udvælger styregruppen arrangementer og projekter, som støttes af Kulturaftale Vadehavet Tillægsaftale 2019.

Med sidste ansøgningsfrist i marts 2019 har kulturregionen modtaget 18 projektforslag. Heraf har 10 projekter fået bevilliget støtte.

Projekterne placerer sig indenfor de tre indsatsområder ’Rødder og Vinger’, ’Kulturspirer’ samt ’Kulturel Kapital’ og tilfører hver på sin måde kulturen nye og spændende vinkler.