Styregruppe

Styregruppe

Styregruppe

Styregruppen består af formændene og direktørerne for hver af kommunernes kultur- og fritidsområde samt en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet. Styregruppen har det overordnede ansvar og træffer beslutning om igangsættelse af de fælles opgaver.

Formand for Kulturregion Vadehavet i 2018-2021:

René Andersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune.

Næstformand for Kulturregion Vadehavet i 2018-2021:

May-Britt Andrea Andersen, formand for Kultur og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune.