Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Kulturregion Vadehavet har oprettet et sekretariat, hvor koordinatoren har til opgave at understøtte styregruppen, referencegruppen og koordineringsgruppen. Endvidere forestår koordinatoren information til og kommunikation mellem styregruppe, referencegruppe, koordineringsgruppe og nedsatte ad hoc grupper samt projektansøgere. Derudover varetager koordinatoren kontakten til Kulturministeriet.

Kultur & Fritidschefen i den kommune, hvor sekretariatsfunktionen er placeret, fungerer som sekretær for styregruppen og er dermed sammen med koordinatoren en gennemgående person i koordineringsgruppen og styregruppen.

Derudover er projektlederen for Wadden Tide tilknyttet sekretariatet.