Referencegruppe

Referencegruppe

Referencegruppe

Til styregruppen og koordineringsgruppen er knyttet en rådgivende og anbefalende referencegruppe, som pt. består af tolv medlemmer med faglige kompetencer indenfor indsatsområderne.

Referencegruppens medlemmer skal vurdere projekterne og med sine anbefalinger sikre kvaliteten i projekterne.