Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppe

Til styregruppen er knyttet en administrativ koordineringsgruppe bestående af kulturchefer og konsulenter fra de deltagende kommuner. Koordineringsgruppen har ansvar for drift, udvikling og løbende opfølgning på kulturaftalen.