Organisation

Organisation

Organisation

Kulturregion Vadehavet har organiseret sig med en politisk styregruppe, en rådgivende og anbefalende referencegruppe, en administrativ koordineringsgruppe samt et sekretariat.