Indsatsområder

Indsatsområder for tillægsaftalen for 2019

Indsatsområder for tillægsaftalen for 2019

Kulturregionens vision om at ville fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk opnås med særligt fokus på følgende tre indsatsområder: Rødder og Vinger, Kulturspirer samt Kulturel Kapital.

Synergi og netværk samt synlighed anses som en naturlig forudsætning for kulturaftalen som helhed.  Derudover skal kulturaftalen være grænseoverskridende i bredeste forstand, eksempelvis kunstgenremæssigt, geografisk, nationalt, internationalt, institutionelt, ligesom selvstændige kulturaktører skal tænkes ind i projekterne, hvor det giver mening. Kulturaftalen fokuserer på det relationsskabende samarbejde og forpligtende partnerskab, hvor kulturen sættes i spil i samarbejder på tværs.

Mål for indsatsområderne:

Rødder og Vinger
  • Vi vil øge bevidstheden om egne kulturelle værdier ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets egnsspecifikke traditioner
  • Vi vil styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet ved anvendelse af vadehavsområdets unikke kultur og natur i fortolkningen af den nyskabende samtidskunst
Kulturspirer
  • Vi vil styrke talentudviklingsmiljøet. Vi vil opnå, at børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring ved inddragelse af børn og unge i den aktive, kunstneriske proces
Kulturel Kapital
  • Vi vil skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser sammen med vadehavsområdets virksomheder ved hjælp af kunst og kultur