Ansøgning / frister

Ansøgning / termin

Ansøgning / termin

Ansøgning kan ske ved anvendelse af skema – eller anden form efter projektansvarliges eget valg. Det forudsættes, at den valgte form giver svar på spørgsmålene i ansøgningsskemaet.

Vilkår, der vil blive vægtet ved bevilling

  • Opfyldelse af minimum ét indsatsområde og minimum ét mål
  • Perioden fra ansøgningsfristen til projektets afvikling skal være på minimum tre måneder
  • Forskellige målgrupper i samme projekt
  • Samarbejde med anden/andre kulturaktør(er)
  • Samarbejde med anden/andre genre(r)
  • Samarbejde med aktører fra andre vadehavskommuner
  • Tværgående indhold i bredeste forstand, eksempelvis geografisk, nationalt, internationalt, institutionelt
  • Forankring og fortsat udvikling af initiativerne efter projektperioden
  • Anden finansiering på minimum 50 %


Tillægsaftalen arbejder med én ansøgningsfrist som var den 1. marts 2019. Ansøgningsrunden er nu afsluttet.

Skema til ansøgning findes her.