Kulturaftale 2015-2018

Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Kulturregion Vadehavet er i forhandling med Kulturministeriet om en et-årig forlængelse af kulturaftalen for 2015-2018. Forlængelsen vil omhandle nogle af målene fra de tre indsatsområder. Der kan søges om tilskud til udviklingsprojekter under Rødder og Vinger samt Kulturspirer – se mere på vejledningens side 6.

Med forbehold for politisk godkendelse af tillægsaftalen for 2019 opfordres kulturaktører til allerede nu at være opmærksomme på muligheden for at søge tilskud til udviklingsprojekter. Ansøgningsskema og vejledning mm. findes i kolonnen til højre.

Ansøgningsfristen vil blive den 1. marts 2019. Ansøgningen sendes til kulturreg-vadehavet@esbjergkommune.dk

 

Kulturregionens vision om at ville fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk, opnås med særligt fokus på følgende tre indsatsområder: Rødder og Vinger, Kulturspirer samt Kulturel Kapital.

Se katalog over projekter under den forrige kulturaftale for perioden 2011-2014.