Kulturaftale 2015-2018

Kulturaftale for perioden 2015-2018

Kulturaftale for perioden 2015-2018

Kulturregionens vision om at ville fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk, opnås med særligt fokus på følgende tre indsatsområder: Rødder og Vinger, Kulturspirer samt Kulturel Kapital.

Se katalog over projekter under den forrige kulturaftale for perioden 2011-2014.