Kulturaftale 2015-2018

Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Under Tillægsaftalen 2019 kan der søges om tilskud til udviklingsprojekter under Rødder og Vinger samt Kulturspirer – se mere på vejledningens side 6. For ansøgninger der knytter sig til indsatsområdet Kulturel Kapital læs her.

Ansøgningsskema og vejledning mm. findes i kolonnen til højre.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019. Ansøgningen sendes til kulturreg-vadehavet@esbjergkommune.dk

 

Kulturregionens vision om at ville fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk, opnås med særligt fokus på følgende tre indsatsområder: Rødder og Vinger, Kulturspirer samt Kulturel Kapital.

Se katalog over projekter under den forrige kulturaftale for perioden 2011-2014.