Evaluering

Evaluering

Evaluering

Kulturaftalen indeholder krav om indsendelse af rapportering inklusive regnskab snarest og senest tre måneder efter projektets afslutning.

Såfremt projektet foregår over flere kalenderår, indsendes inden 1. april i det efterfølgende år delrapportering inklusive foreløbigt regnskab, ligesom der snarest og senest tre måneder efter projektets afslutning indsendes slutrapportering inklusive regnskab.

Afrapportering kan ske ved evalueringsskema eller ved metode efter projektansvarliges eget valg. I begge tilfælde fremsendes dokumentation i form af video og fotos. Det forudsættes, at den valgte form giver svar på spørgsmålene i evalueringsskemaet.

Regnskabet skal udarbejdes i hovedposter svarende til projektets budget og finansieringsplan. Krav om fremsendelse af bilag kan forekomme.

Skema til rapportering findes i boksen til højre.