Evaluering

Evaluering

Evaluering

Kulturaftalen indeholder krav om indsendelse af rapportering inklusive regnskab snarest og senest tre måneder efter et projekts afslutning. For tillægsaftalen skal der indsendes rapportering inklusiv regnskab snarest efter projektets afslutning og senest den 31. marts 2020.

Afrapportering kan ske ved evalueringsskema eller ved metode efter projektansvarliges eget valg. I begge tilfælde fremsendes dokumentation i form af video og fotos. Det forudsættes, at den valgte form giver svar på spørgsmålene i evalueringsskemaet.

Regnskabet skal udarbejdes i hovedposter svarende til projektets budget og finansieringsplan. Krav om fremsendelse af bilag kan forekomme.

Skema til rapportering findes i boksen til højre. Vær opmærksom på, at der findes ét skema til projekter bevilget i perioden 2015-2018 og ét til projekter bevilget under tillægsaftalen for 2019.