Kulturaftale 2015 - 2018

Projekter 2015 - 2018

Projekter 2015 - 2018

Blandt indkomne projektforslag fra regionens kulturaktører udvælger styregruppen arrangementer, som støttes af Kulturaftale Vadehavet 2015-2018.

Med sidste ansøgningsfrist i marts 2018  har kulturregionen modtaget i alt 96 projektforslag. Heraf har 48 projekter samt seks projekter, som kulturregionen selv er initiativtager/mediniativtager til, fået bevilget støtte på samlet kr. 9,6 mio.

Projekterne placerer sig indenfor de tre indsatsområder "Rødder og Vinger", "Kulturspirer" samt "Kulturel Kapital" og tilfører hver på sin måde kulturen nye og spændende vinkler.