Kulturaftale 2011 - 2014

Kulturaftalen

Kulturaftalen

Se katalog over projekter, der har modtaget tilskud i perioden 2011-2014

Kulturaftale for Kulturregion Vadehavet 2011-2014

For at styrke kvaliteten og mangfoldigheden i områdets kulturliv ønsker kulturregionen at udvikle kulturen ved at anvende den i nye sammenhænge. Kulturregionen ønsker at afprøve nye snitflader og samarbejdsformer på tværs af kunstarter og institutioner, ligesom kulturregionen ønsker at øge tilgængeligheden af kunst og kultur for såvel eksisterende som nye brugergrupper.