• Kulturaftalen

    Kulturaftalen

    Et kulturelt samarbejde mellem de fire vadehavskommuner - Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde

    Læs mere
  • Fotos

Nyheder

OBS - STILLINGSOPSLAG. Vores koordinator går på efterløn, så vi søger pr. 1. januar 2019 en koordinator i en 37 timers tidsbegrænset stilling på 10 måneder til blandt andet at udarbejde en ny kulturaftale - se mere her. Ansøgningsfrist den 19. oktober 2018.

 

TILLÆGSAFTALE 2019: vi er sammen med Kulturministeriet i gang med at udarbejde en tillægsaftale til kulturaftalen for 2015-2018, hvor vi viderefører nogle af målene til næste år. Med forbehold for politisk godkendelse af tillægsaftalen for 2019 opfordres kulturaktører til allerede nu at være opmærksomme på muligheden for at søge tilskud til udviklingsprojekter - se her

 

I denne kulturaftaleperiode fra 2015-2018 har kulturregionen modtaget i alt 96 projektforslag. Heraf har de 48 samt seks projekter, som kulturregionen selv er initiativtager/medinitiativtager til, fået bevilget støtte på samlet kr. 9,6 mio.

 

 

.

Kulturaftalen

Kulturaftalen

Katalog over kulturaftalen for 2011-2014…

Se mere
Kulturaktører

Kulturaktører

Se en samlet liste over kulturaktører i regionen. Send en mail, hvis du eller din organisation vil på listen.…

Se mere